2019-01-15 — PANEL

Panel: Breda, digitala studieverktyg – hur viktigt är det?

Vad är er syn på breda produkter, det vill säga produkter som är kompatibla med flera olika enheter och som kan användas av alla elever, oavsett om de har läs- och skrivsvårigheter eller inte?

Anders Fridell, Skoldatateket, Järfälla barn- och elevhälsa

För oss är det viktigt med breda produkter som alla elever kan använda sig av. Både de som har läs- och skrivsvårigheter men även andra elever som kan dra nytta av exempel en talsyntes eller ett anpassat rättstavningsprogram. Vi ser ju de här produkterna som verktyg för alla elever. En del av mitt uppdrag är att visa på bredden i de här verktygen – att man kan använda dem i helklass och att alla elever kan dra nytta av dem vid olika tillfällen. På så sätt blir det inte heller så utpekande för de som behöver använda det oftare.

Läs intervjun med Anders i sin helhet >

Soley Blixt, Lärare, Växjö Internationella Grundskola

De verktyg som skolan erbjuder måste ha någon form av bredd så att de kan nå alla elevers behov oavsett om man har läs- och skrivsvårigheter eller inte. TIll exempel så har vissa elever problem med att läsa eller att lyssna och behöver då höra röster långsammare än andra. Andra elever behöver hjälp med mindmapping och att organisera sina tankar. Därför är det väldigt viktigt att en produkt erbjuder ett brett spektrum av möjligheter.

Läs intervjun med Soley i sin helhet >

Ulrika Jonson, IKT-Pedagog, Södertälje kommun

Breda produkter är självklart det absolut bästa. Att kunna korrekturläsa en text oavsett vem man är som person eller vad man än har för behov är ju jättebra. Jag kan exempelvis lyssna på en text när jag skriver ett mail för att kunna höra hur det låter och hur det kommer att låta för mottagaren av texten. Man behöver ju faktiskt inte ha en funktionsvariation för att ha behov av talsyntesprogram. Enbart enskilda lösningar är för oss inte ett långsiktigt hållbart alternativ. Det ska givetvis fungera för olika personer på olika sätt när vi väljer digitala studieverktyg. Vi måste tänka på att det ska hålla både nu och ett tag framöver. Vi måste hitta lösningar så att alla kan uppleva och känna att de får ett bra stöd av det verktyg vi väljer.

Läs intervju med Ulrika i sin helhet >