Om Svensk Talteknologi
OM OSS

Svensk Talteknologi har jobbat med skriv- och läsförståelse i 20 år

Svensk Talteknologi underlättar såväl skolgång som vardag och arbetsliv för alla som läser, skriver eller vill lära sig ett nytt språk.

I över 20 år har vi arbetat inom områdena läsa, skriva, språkinlärning och har flera spännande produkter inom varje område. Vi erbjuder högkvalitativa Läs- och skrivverktyg som passar alla åldrar. Våra produkter erbjuds för PC, Mac, iOS, Chrome och Android och i olika avtalsformer, vilket innebär att vi har något för alla.

Idag har uppemot 70% av Sveriges kommuner gjort produkter från oss tillgängliga för samtliga sina elever. Det innebär att de används av hundratusentals elever dagligen. Många kanske skulle tänka sig att vi är nöjda med det vi hittills har åstadkommit, men vår vision är att ingen elev ska lämna skolan utan att kunna läsa, skriva eller hantera ett språk. Välkommen till Svensk Talteknologi

OM OSS

Vi är ledande och har lång erfarenhet

Vi får många förfrågningar om partnerskap, men vi värnar om att det vi representerar ska vara bra verktyg från bra leverantörer som lever upp till våra höga krav. Produkten måste uppfylla de krav vi har för att vi ska erbjuda dessa till våra kunder. Men viktigast av allt är att den ska vara till nytta och stöd för användaren.