Kommuner & Skolor
KOMMUNER/SKOLOR

Svensk Talteknologi erbjuder verktyg från flera olika tillverkare

Samtliga tillverkare är noga utvalda för sin höga kvalitet på verktygen, men också för sin flexibilitet i att hitta rätt lösning för varje användare. En del i flexibiliteten är att finna rätt avtalsform för dig som kund. Det vanligaste för skolor och kommuner/koncerner är tecknande av någon form av övergripande licens. Det är på så vis flest antal elever får tillgång till bra verktyg, till ett fördelaktigt pris.

De olika tillverkarna har olika möjligheter gällande avtal för skolor och kommuner/koncerner. Kontakta oss på Svensk Talteknologi för att gemensamt hitta den mest fördelaktiga lösningen för er!

KOMMUNER/SKOLOR

Inköpsavtal Svensk Talteknologi

Avtalsformen innebär att ni får rabatter på samtliga produkter i Svensk Talteknologis sortiment. Avtalsformen är avsedd för kommuner och skolkoncerner som avser att göra större inköp av verktyg inom läs, skriv och språkinlärning samt övriga av Svensk Talteknologis produkter.

Avtalsformen innebär att en kommun eller skolkoncern kan erhålla volymrabatter vid större volyminköp samt en enkel och och smidig webbaserad beställningsrutin som förenklar beställning och avtalshantering.
Inköpsavtal är alltid unika för respektive kund och rabatter är volymbaserade.
Inköpsavtalen löper under 12 eller 24 månader.

Kontakta oss för mer information om du är intresserad av att veta mer om hur man tecknar inköpsavtal för just din kommun eller skolkoncern.

Inköpsavtal Svensk Talteknologi