Webinarvecka om Skolup

WEBINAR Lunchwebinar på 20 minuter där du får bekanta dig med verktyget Skolup! Skolup är skapat för att möta nutidens informationssamhälle, med källkritik i fokus. Vi lever idag i ett modernt informationssamhälle med större tillgång till

Digitala hjälpmedel ger goda synergieffekter

INTERVJU Digitala hjälpmedel ger goda synergieffekter Sundbybergs kommun ser att Svensk Talteknologis digitala lärverktyg för inlärning avseende skrivning och läsning möjliggör för elever att nyttja alla sinnen och fler vägar vid inlärningen. Det underlättar då alla

Digitala verktyg ger möjlighet till individuell anpassning

INTERVJU Digitala verktyg ger möjlighet till individuell anpassning Eskilstuna kommun har använt Svensk Talteknologis produkter under många år och har sett dem utvecklas över tid. Nyligen genomfördes ett projekt vid Björktorpsskolan där en hel klass fick

Till toppen