Läs- och skrivverktyg på samtliga plattformar

STT Valfrihet läs- och skrivpaket är en komplett lösning för alla plattformar som stödjer eleven genom hela skrivprocessen, från idé till färdig text.

Läs mer här
Läs mer här

Verktyg för att läsa, skriva och lära sig nya språk

Svensk Talteknologi underlättar såväl skolgång som vardag och arbetsliv för alla som läser, skriver eller vill lära sig ett nytt språk.

I över 20 år har vi arbetat inom områdena läsa, skriva, språkinlärning och har flera spännande produkter inom varje område. Vi erbjuder högkvalitativa Läs- och skrivverktyg som passar alla åldrar. Våra produkter erbjuds för PC, Mac, iOS, Chrome och Android och i olika avtalsformer, vilket innebär att vi har något för alla.

Idag har uppemot 70% av Sveriges kommuner gjort produkter från oss tillgängliga för samtliga sina elever. Det innebär att de används av hundratusentals elever dagligen. Många kanske skulle tänka sig att vi är nöjda med det vi hittills har åstadkommit, men vår vision är att ingen elev ska lämna skolan utan att kunna läsa, skriva eller hantera ett språk. Välkommen till Svensk Talteknologi

Våra mest populära produkter

Se alla våra produkter

Nyheter

Skolup – ett nytt digitalt verktyg med fokus på källkritik

Skolup är en välfylld kunskapsbank som hämtar fakta från flera olika källor och som med hjälp av AI ger eleven möjlighet att förenkla, sammanfatta och samla information. Att få fram och källkritiskt granska information har aldrig varit enklare än nu.

Varför ska du använda Skolup?
• Skolup använder artificiell intelligens för att enkelt hitta och tydligt sammanfatta information från flera olika och pålitliga källor.
• Skolup är reklamfritt, distraktionsfritt och skapar renhet och enkelhet i långa informationstexter.
• Samma sökresultat för alla elever.

Läs mer om Skolup eller boka en demo!

Dyslexipriset 2022 – priset som främjar insatser utöver det vanliga

Dyslexipriset delas gemensamt ut av Dyslexiförbundet och Svensk Talteknologi. Syftet med priset är att främja insatser utöver det vanliga som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. Priset om 25 000 kronor ges till en pristagare och delas ut av Dyslexiförbundet tillsammans med Svensk Talteknologi under Dyslexiveckan 2022.

Välkommen med din nominering! Läs mer om priset & tidigare vinnare här.

Nu laddar vi batterierna inför hösten!

NYHET Dyslexipriset välkomnar Kim Waller

NYHET Så kan det digitala

Läs fler nyheter
Vi lär lärare att lära

Att investera i kunskap om hur elever och lärare kan använda de verktyg vi erbjuder, tycker många är viktigt. Vi vill därför erbjuda alla möjligheten till bra utbildningar. För lärare och pedagoger kan vi skräddarsy olika utbildningspaket utifrån deltagarnas behov.

Läs mer

Skaffa ramavtal

Svensk Talteknologi erbjuder verktyg från flera olika tillverkare. De olika tillverkarna har olika möjligheter gällande avtal för skolor och kommuner/koncerner. Kontakta oss för att gemensamt hitta den mest fördelaktiga lösningen för er!

Läs mer

Lär dig ett nytt språk

Lär dig ett nytt språk

Vi på Svensk TalTeknologi kan erbjuda ett flertal olika produkter som med fördel kan användas vid språkinlärning! Produkterna kan användas av nyanlända elever för att lära sig svenska, men också för att lära sig ett nytt språk mer än svenska.

Läs mer

Till toppen