SkrivaText

Upptäck framtidens stavnings- och grammatikkontroll, skapad av experter inom språk, logopedi och pedagogik. SkrivaText är ett Chrome-tillägg som rättar stavfel och grammatiska fel på svenska och engelska. Mer information om SkrivaText

Description

Upptäck framtidens stavnings- och grammatikkontroll, skapad av experter inom språk, logopedi och pedagogik.

SkrivaText är ett Chrome-tillägg som rättar stavfel och grammatiska fel på svenska och engelska. Produkten är utvecklad för personer med läs- och skrivsvårigheter, men kan användas av alla som behöver hjälp med att skriva.


För ytterligare information kontakta oss på

Go to Top