2018-05-08 — INSPIRATION

”Vi behöver bli fler dyslexiambassadörer som engagerar oss”

1992 bestämde sig några föräldrar att starta en förening som ger råd, stöd och vägledning till familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB, är rikstäckande och har de senaste åren engagerat allt fler.

Hej Fredric, hur kommer det sig att du engagerat dig i FDB?

Som många andra föräldrar som söker sig till FDB var det i samband med att en av mina söner fick sin dyslexidiagnos. Eftersom vi i familjen inte hade någon tidigare erfarenhet, så försökte vi febrilt fundera ut hur vi skulle kunna stödja vår son på bästa sätt.

Vad får föräldrar för stöd genom FDB rent konkret?

Vi har bland annat skapat ett slutet forum på Facebook, där i dagsläget drygt 600 föräldrar hjälps åt med att dela erfarenheter och ge tips för olika situationer man kan hamna i. Det kan röra vilka anpassningar man har rätt till för de nationella proven eller vilka assisterade verktyg som kan vara bra i olika sammanhang. Inte minst behöver man inte känna sig ensam i sin situation och föräldrarna stöttar verkligen varandra. Vi har också tio lokalavdelningar ute i landet som kan hjälpa till att stötta om man vill engagera sig. Det kan ske genom att man anordnar en enkel cafékväll där vi sätter samman föräldrar och lärare.

Ni står också bakom DysseAppen. Kan du beskriva den?

DysseAppen lanserade vi för drygt två år sedan för att ge stöd direkt till barn och ungdomar med dyslexi. Vi har korta videofilmer för olika ämnen och situationer, tips på verktyg och en DyssePodd. Podden kommer ut med ett nytt avsnitt varje månad och i den är det två ungdomar som man får följa i deras resa kring sin dyslexi. I appen finns det något som heter Dyssa. Det är en form av marknadsundersökning.

En av dessa frågor var användning av talsyntes.

Ja, det stämmer. Frågan var om man använder talsyntes. Resultatet visar att användningen inte är så hög som man velat. Drygt 70% sa att de inte använder talsyntes. Här vill vi på FDB arbeta för att öka användningen. Talsyntes är ett mycket bra verktyg för att få all text uppläst istället för att läsa. Ny forskning gjord av Logopeden Sofia Grunér visar att elever med dyslexi kan öka sin läshastighet med upp till 250% med bibehållen förståelse genom att läsa med öronen istället för ögonen. Man borde låta elever börja med att använda talsyntes tidigt. Redan när du börjar lära dig att skriva, gör det på datorn med hjälp av talsyntes. Då läser datorn samtidigt upp varje bokstav så att du hör ljudet när du skriver in bokstaven. På så sätt kan eleven direkt höra om det blir rätt och lära sig snabbare genom att koppla in hörseln också.

Hur ser du på dialogen mellan föräldrar och skolan?

Som förälder blir man enormt frustrerad och ledsen när man ser att ens barn inte får det bemötande och de anpassningar som behövs och det är lätt att hamna i konflikt med skolan. Problemet med det, vilket jag vet av egen erfarenhet, är att det ofta blir låsta positioner vilket i slutändan inte gagnar mitt barn.

Mitt intryck är att även lärare som är oerhört engagerade ibland kan ha svårt att tillgodose behoven för en elev som har dyslexi. Jag tror att det beror på en kombination av för lite resurser, sättet på vilket undervisningen är organiserad och brist på kunskap. Mitt tips till föräldrar är därför att fokusera på lösningar som kan underlätta för eleven och skolan.