2020-10-08 — VÄRLDSDYSLEXIDAGEN

Världsdyslexidagen uppmärksammas världen över

Idag, 8 oktober, är det Världsdyslexidagen – en dag som syftar till att både nationellt och internationellt öka medvetenheten om läs- och skrivsvårigheter.

På Svensk Talteknologi har vi arbetat för allas rätt att läsa och skriva i över 20 år. Vårt mål är än idag att ständigt ligga i framkant när det gäller både fysiska och digitala verktyg som hjälper elever att hantera texter, sitt skrivande och sin språkinlärning på bästa sätt.

Kom ihåg att #formadinbokstav i sociala medier – ett initiativ av bland annat Dyslexiförbundet på just Världsdyslexidagen, för att på ett avslappnat sätt leka med bokstävernas former. Gör din finaste eller roligaste bokstav med valfria objekt i din närhet, fota och dela i sociala medier under hashtaggen #formadinbokstav. Låt kreativiteten flöda!

Läs mer om hur du #formardinbokstav på Dyslexiförbundets hemsida.
Gå till Dyslexiförbundets hemsida