2019-12-10

Svensk Talteknologi sluter de två största avtalen i Sverige kring läs- och skrivverktyg

Svensk Talteknologi har under året 2019 slutit två av de största avtalen i Sverige kring läs- och skrivverktyg.

Genom dessa avtal, som har ett värde på cirka 12 miljoner kronor, är Svensk Talteknologi klart ledande i Sverige inom området läs- och skrivverktyg. Stockholms stad  har tecknat avtal för samtliga elever på grund- och gymnasieskola. Malmö stad har tecknat avtal för sina elever på grundskolan.

Svensk Talteknologis VD, Anders Abrahamsson, berättar;

”Vi har arbetat i många år för att vinna dessa avtal och att få båda under samma år är otroligt glädjande i en internationell konkurrens. Vår vision är att ingen elev ska lämna skolan utan att kunna läsa och skriva. Visionen är nu närmre för oss att uppnå, men det krävs att skolorna använder de läs- och skrivverktyg som de nu har tillgång till.”