2020-06-12 CLAROSKOLPAKET

Sex anledningar till att välja ClaroSkolpaket

Skolpaketet erbjuder er skola en perfekt blandning av läs- och skrivverktyg för olika plattformar. De olika delarna i Claro Skolpaket ger skolan en garanti för att rätt verktyg för en stödjande läs- och skrivprocess finns på skolan, oavsett vilken enhet elever arbetar på.

JUST NU – Sommarkampanj! – beställ ert Skolpaket under augusti månad och få 50% rabatt första året. Klicka här för att läsa mer

Bred funktionalitet

Vi erbjuder alla funktioner som behövs för att stötta elever under läsning- och skrivning, bland annat ljudande tangentbord, OCR samt ordprediktion med bildstöd.

Enkel installation och administration

Vi erbjuder bra verktyg - men vi lägger även stor vikt vid en enkel installation och administration. Det krävs ingen förkunskap för att administrera Skolpaketet.

Hemanvändning 

Utöver att samtliga elever har tillgång till läs- och skrivverktyg i skolan, ingår även licenser för hemanvändning.

Verktyg för alla plattformar

I Skolpaket ingår verktyg för samtliga plattformar. Det innebär att alla skolans elever, oavsett enhet, får tillgång till kvalitativa läs- och skrivverktyg.

En låg, fast kostnad

En låg, fast kostnad gör det möjligt för alla skolor att erbjuda sina elever stöd via läs- och skrivverktyg.  

Samtliga produkter är GDPR-säkrade

Skolpaket följer alla GDPR-regler, eftersom inga inloggningar behövs så sparas heller inga personliga uppgifter. 

Vi hjälper dig!

Kontakta våra experter Marcus och Johan som anpassar ert Skolpaket efter era behov.

Marcus Alvarsson
Telefon: 0454-30 32 32
Mail: marcus@svensktalteknologi.se

Johan Swensson
Telefon: 0454-30 32 33
Mail: johan@svensktalteknologi.se