Nya funktioner

Förbättrad ordprediktion

  • Ordprediktion kan vara mycket hjälpsamt för många användare. För att förenkla det ytterligare har ClaroRead 9 nu bildstöd i ordprediktionen till en stor mängd ord. Detta kan vara extra värdefullt när man skriver homofoner, där orden låter likadant men stavas annorlunda.

  • I ordprediktionen finns en ny funktion som hjälper dig att hitta rätt ord. Om du är osäker på vilken, eller vilka bokstäver som ska vara i mitten av ett ord, kan du byta ut det mot ett tecken. Är du osäker på en bokstav, ange ” * ” exempelvis “h*st” (häst). Om du är osäker på flera bokstäver ange ” _ “, exempelvis “j_alist” (journalist).
  • Den fonetiska ordprediktionen stödjer nu mer ord med sje-ljud.

Möjlighet att lägga till fler språk

För användare som vill använda ClaroRead för andra språk än svenska och engelska går det nu att addera ytterligare språk. Detta sker genom ClaroReads programmapp. Tidigare byttes språk via flagg-ikoner. Dessa ikoner är nu utbytta mot en rullista där samtliga tillagda språk visas.

Microsoft Outlook 2016

Användare som använder Microsoft Outlook 2016 kan nu få uppläsning på samma sätt som i Word. När du skriver ett e-postmeddelande kan du få uppläsning (ord eller meningar), markörmedföljning, samt att du kan lyssna på hela ditt mail via “klicka och spela”.

Tom ordlista

Det finns nu en tom ordlista som gör det enklare för användaren att skapa en egen ordlista. Att skapa sin egen ordlista kan vara användbart om man exempelvis vill använda ämnesspecifika ord som inte finns att tillgå i de andra ordlistorna.