Likvär…? Med rätt hjälp och stöd får alla elever möjlighet att lyckas skriva färdigt orden, samt utveckla sitt språk och sin röst. Världsdyslexidagen och #formadinbokstav ökar medvetenheten om läs- och skrivsvårigheter och allas rätt till likvärdigt lärande.

LIKVÄR..?
Om vi inte ger våra barn och unga rätt verktyg för att lyckas, då riskerar vi elever som inte hänger med i klassrummet. Vi riskerar elever som inte lyckas skriva färdigt orden, vi riskerar elever som inte får möjlighet att utveckla sitt språk och sin röst.

Idag, 7 oktober, är det Världsdyslexidagen – en dag som syftar till att både nationellt och internationellt öka medvetenheten om läs- och skrivsvårigheter.

För oss innebär denna dag att uppmärksamma LIKVÄRDIGHET och allas rätt till lika lärande. För precis som att du får använda dina glasögon som hjälpmedel för att läsa, ja, precis lika självklart ska det vara att du får använda din talsyntes eller andra digitala stödverktyg för att lära utifrån dina behov och förutsättningar.

Vi har arbetat för allas rätt att läsa och skriva i över 20 år. Vårt mål är än idag att ständigt ligga i framkant när det gäller både fysiska och digitala verktyg som hjälper elever att hantera texter, sitt skrivande och sin språkinlärning på bästa sätt. Vår mission är att ingen ska lämna skolan utan att kunna läsa och skriva.

FORMA DIN BOKSTAV:
Kom ihåg att #formadinbokstav i sociala medier – ett initiativ av bland annat Dyslexiförbundet på just Världsdyslexidagen, för att på ett avslappnat sätt leka med bokstävernas former. Gör din finaste eller roligaste bokstav med valfria objekt i din närhet, fota och dela i sociala medier under hashtaggen #formadinbokstav. Låt kreativiteten flöda!