2018-05-29 — PRATSTART

Vad tycker våra användare om Pratstart?

Pratstart är ett lättanvänt digitalt läromedel som stöttar nyanlända att på ett effektivt och roligt sätt lära sig svenska. Du väljer från 19 språk som arabiska, somaliska, persiska, dari och tigrinja. Pratstart kan användas i såväl mobil, surfplatta som dator, när du vill och var du vill.

Pratstart är ett perfekt digitalt verktyg för språkinlärning för kommuner och skolor. Det täcker de fyra grundläggande färdigheterna för språkinlärning: lyssna, läsa, skriva och tala och fungerar både för enskilt arbete och i grupp.

Jag testade Pratstart när det var nytt och jag ser nu att mycket har hänt, mycket som jag fortfarande lär mig tillsammans med mina elever. Då jag har yngre elever som inte läser obehindrat på sitt modersmål, vissa har modersmålet endast som tal, och är nybörjare i svenska så är bilderna ett viktigt stöd. Som lärare med svenska med modersmål kan jag stötta med läsning i de språk som skrivs med det latinska alfabetet och då behövs bilderna för att jag ska kunna stötta eleverna där språket skrivs med tecken, berättar Ann-Christine Nordmark, Grundskolelärare, Ludvika.

För vem passar pratstart? Verktyget är utvecklat för att fungera från förskoleklass till vuxenutbildning.

Läs mer