CIMON
2018-04-06 — VI VÄXER

Svensk Talteknologi växer

Vi har funnits i 20 år och idag ingår vi i CIMON-koncernen som är Googles största partner i Norden gällande G-suite. CIMON har över 350 anställda inom koncernen. Vi på Svensk Talteknologi ser detta som ett kvitto på vårt fina arbete och framgångar.