2018-04-06 — PRATSTART

Pratstart en ny produkt hos oss

Pratstart är ett lättanvänt digitalt läromedel som stöttar nyanlända att på ett effektivt och roligt sätt lära sig svenska. Du väljer från 19 språk som arabiska, somaliska, persiska, dari och tigrinja. Registrera dig för att testa gratis eller kontakta oss direkt så berättar vi hur du får Pratstart till din skola.