Jörgen Palm Malmö folkhögskola

Jörgen Palm, Projektledare, Malmö Folkhögskola

2019-01-08 — INTERVJU

”Att ge rätt förutsättningar är viktigt för oss”

Hej Jörgen! Vem är du?
Jag heter Jörgen Palm och arbetar på Malmö folkhögskola. Jag har även varit väldigt aktiv i Dyslexiförbundet och arbetar mycket lokalt med både dyslexi och dyskalkyli.

Hur tänkte ni när ni valde leverantör av bland annat talsynteser?
Det var framförallt viktigt för oss att vi fick bra verktyg att jobba med och rätt förutsättningar för våra studenter. Vi var ute och sonderade marknaden, tittade på olika aktörer och valde tillslut Svensk Talteknologi. Mycket på grund av att de har bra förutsättningar för att eleven ska kunna ta med sig samma verktyg hem och använda i sin privat dator som de använder i skolan. 

När man sedan slutar så upphör givetvis licensen från skolan men eftersom att man då har arbetat in programmet och känner till hur det fungerar så är det enkelt att köpa och använda hemma. Och det är viktigt för oss – att ge rätt förutsättningar.

Vilka är fördelarna med det talsyntesprogram som ni har valt?
Tjusningen med ClaroRead Plus som vi använder till våra studenter är att det är ett komplext program. Det innehåller allt från rättstavning till homofoner och talsyntes vilket gör att man kan sy ett program till den enskilde studenten genom att göra olika inställningar. Dessutom får man en väldigt bra melodi på uppläsningen och kan välja olika hastigheter beroende på vilken typ av text man läser. Vi introducerar programmet för våra elever varje vår och höst och mottagandet har hittills varit mycket positivt.

Hur tänker ni kring de olika digitala enheterna – är det viktigt för er att ha ett program som passar på flera olika enheter?
Det finns idag en uppsjö av olika digitala enheter. Idag kan man välja den plattform man är mest bekväm med och där man känner sig som mest hemma. Förr var det krångligt att hitta program som passade de olika enheterna, men idag är det inget hinder. Det går att få leverans av ett verktyg som passar alla de plattformarna man har.

Utbildning i de digitala studieverktyg som köps in – Hur viktigt är det egentligen?
Det är otroligt viktigt att man kontinuerligt har utbildningar för lärare och specialpedagoger. Det är en sak att köpa ett program och det är en annan sak att använda det. Hos oss på Malmö folkhögskola har vi tillsammans med Svensk Talteknologi haft utbildningar på plats men även över webben. Det finns dessutom möjlighet för den enskilde läraren eller specialpedagogen att ringa upp och få teknisk support när det passar dem.