2018-03-05 — INTERVJU

”När jag själv upptäckte att det fanns talböcker och talsynteser nästan grät jag av lycka”

Inger Rålenius fick vid 30-års ålder tillgång till en talsyntes och kunde lättare skriva texter och uppleva underbara läsupplevelser med hjälp av talböcker. Idag arbetar hon som rådgivare på Skrivknuten som ger råd, stöd och information om dyslexi och dyskalkyli.

Inger Rålenius är ett känt ansikte inom dyslexivärlden och arbetar sedan 25 år tillbaka som rådgivare på Skrivknuten, som är en del av Dyslexiförbundet.

– Jag hade egentligen aldrig ens tänkt tanken att jag skulle börja jobba här – men jag blev tillfrågad för ett vikariat på ett år, hoppade in i verksamheten och blev helt fast, berättar hon.

Inger är utbildad socionom och kurator och har själv grav dyslexi. Hon berättar att det fanns läsklasser med bra stöd redan på 60-talet men att det i vissa skolor, bl a sin egen, fanns mindre kunskap och förståelse. Inger själv fick inget stöd eller någon anpassning, utan fick istället höra att hon fick träna mera på att läsa och skriva.  

– Precis som många andra med dyslexi så tog jag främst till två metoder för att hantera min läsning. Dels undvek jag det – jag kände att det inte var någon idé att försöka eftersom att jag ändå inte kunde. Dels så tog jag till min kreativa sida och hittade alternativa lösningar för att klara mig igenom skolan.

Ingers stora vändning var när hon sökte till Komvux. Hon hade turen att få en lärare som förstod hennes problematik och kunde förklara för henne vad dyslexi var och vilka alternativ till hjälpmedel som fanns. Trots att det då endast fanns embryon till vad som nu är talsyntes och talböcker så var de till stor hjälp.

– Efter att äntligen ha fått en förklaring till varför jag hade svårt att läsa och skriva så växte min nyfikenhet. Jag sökte in till universitet och började läsa till kurator. Jag klarade mig fint genom högskolan med hjälp av talböcker, talsyntes, rättstavningsprogram och lite jäklar-anamma.  

Idag har Inger arbetat på Skrivknuten i 25 år och har under sina år tagit med sig en hel del erfarenheter och lärdomar om inte bara läs- och skrivsvårigheter utan även om vilken problematik som finns ute i skolorna idag.

– En tråkig aspekt är att man idag, 2019, många gånger lämnas ensam med sin dyslexi precis som jag gjorde. Det grundläggande felet tror jag ligger i lärarutbildningen. Lärare idag blir svikna av sin egen högskola eftersom att de inte får med sig de mest grundläggande kunskaperna om hur man går till väga för att stödja och anpassa skolgången för en person med svårigheter. Oftast har skolan inte heller några handlingsplaner eller strukturerat stöd för att kunna hitta och hjälpa barnen med problem – som oftast inte självmant söker hjälp.

Inger berättar att det oftast handlar om slumpen. Har du turen att få en kunnig och insatt pedagog så kan du få all den hjälp du behöver.

– Som förälder till ett barn med dyslexi kan du söka stöd, hos exempelvis Skrivknuten. Det kan då bli enklare att veta vad du kan begära av skolan. En av de roligaste delarna med mitt jobb är att träffa en familj och få informera, visa och peppa. Väldigt ofta ser jag att det börjar väckas en nyfikenhet hos barnen – redan under sittande möte, berättar Inger.

Inger visar barnen och deras föräldrar olika typer av hjälpmedel, exempelvis talsynteser,  rättstavningsprogram och olika appar med stöd för diktering.

– När jag själv upptäckte att det fanns talböcker och talsynteser nästan grät jag av lycka. Tänk att vid 30-års ålder äntligen kunna läsa. Förutom talböcker och talsyntes använder jag min mobil supermycket till diktering. Att kunna tala in en text och få det nedskrivet underlättat enormt.

När vi frågar Inger om hur hon ser på framtiden när det kommer till tekniska hjälpmedel så blir det självklara svaret att hon känner sig hoppfull.

– Jag har fått följa teknikutvecklingen från dess att jag fick min första talsyntes, och sedan dess har verktygen utvecklats till att bli enormt komplexa. Utvecklingen tror jag kommer att fortsätta i samma fart och jag tror att vi kommer att se ännu mer av verktyg som slås ihop och blir ett studieverktyg. Idag finns en hel del hjälpmedel och appar tillgängliga i många skolor men många gånger saknas kunskap om hur de ska användas.

Vill du komma i kontakt med Inger och få stöd, information och tips? Läs mer här >