Författaren Torbjörn Lundgren kammade hem Dyslexipriset 2021.

Dyslexiförbundets förbundsordförande Catrine Folcker och Svensk Talteknologis VD Anders Abrahamsson delade ut Dyslexipriset 2021 till författaren Torbjörn Lundgren.

Det blev författaren Torbjörn Lundgren som kammade hem Dyslexipriset 2021. Priset delades ut på Världsdyslexidagen vid en ceremoni på Prins Eugens Waldemarsudde, ett konstmuseum på Djurgården i Stockholm.

Syftet med Dyslexipriset är att främja insatser utöver det vanliga som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Årets vinnare, Torbjörn Lundgren, är författare av både skönlitteratur och fakta. Han har under många år varit engagerad i dyslexirörelsen och är en ofta anlitad föreläsare. Han har själv dyslexi.

– Det känns verkligen jättekul och var faktiskt helt oväntat. Det bekräftar att det jag gjort varit rätt, säger Torbjörn Lundgren.

Dyslexipriset är på 25 000 kronor och delades i år ut för sjätte gången av Dyslexiförbundet och Svensk Talteknologi.

Juryns motivering lyder:

“Årets mottagare av Dyslexipriset har visat att läsandet och författandet alls inte är oförenligt med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. I tidiga tonåren skröt han om att han var en icke-läsare. Han tog aktivt avstånd från skola och allt som hade med böcker och läsande att göra. Men sedan hände något. En märklig bok av Dylan Thomas, förmedlad av kamrat, öppnade dörren till en ny värld. Och han blev en läsare av stora mått.

Torbjörn Lundgren har sedan sitt litterära uppvaknade blivit författare till skönlitterära verk, som bland annat handlar om de spår som läs- och skrivsvårigheter kan sätta i en människa. Men de handlar också om språkets magi. Han har också under åren skrivit faktaböcker om läsandet, skrivandet och tänkandet.

Inom dyslexivärlden är Torbjörn Lundgren en nestor. Han har föreläst och skrivit mängder av artiklar om ämnet. Han har också tagit initiativ till ett antal projekt som fått genomslag i samhället, däribland Fungerande medier, Begripsam och Begriplig text. Inte minst var han en av förgrundsgestalterna i Dyslexikampanjen i slutet av 90-talet.

Torbjörn Lundgren är en värdig vinnare av Dyslexipriset 2021.”

Juryn har bestått av Inger Rålenius, Dyslexiförbundets styrelse, Elisabet Reslegård, ordförande för Läsrörelsen, Helene Kindstedt, kanslichef på Dyslexiförbundet, Anders Abrahamsson, vd för Svensk Talteknologi och Susanna Cederquist, föreläsare, författare och vinnare av Dyslexipriset 2019.

Se artikeln i sin helhet hos Dyslexiförbundet här