2019-02-26 — FACEBOOK

Du hänger väl med oss på Facebook?

Du följer väl oss även på Facebook? På vår Facebooksida får du löpande tips, inspiration och information om vad som händer hos oss på Svensk Talteknologi!

Gå till vår Facebooksida