ClaroRead for word
2019-04-02 — NYHET

ClaroRead for Word – nu till Office 365

Microsoft Office är den mest använda “office suite”-programvaran och finns nu tillgänglig för samtliga plattformar. Det innebär att skolans elever och personal i många fall använder Microsoft Word på flera olika enheter. Hur går man då tillväga för att erbjuda stöttande teknik i form av talsyntes till samtliga enheter?

Claro Software lanserar nu ClaroRead for Word som använder den senaste Office 365-teknologin för att integrera talsyntesen i Word. Det innebär att du kan använda en högkvalitativ talsyntes på PC, Mac, iOS och ChromeBook.

Den nya tekniken tillgängliggör stöd för uppläsning med bl a markörmedföljning, ordprediktion och rättstavning, på samtliga plattformar. Genom en installation via Office 365 Admin-panelen blir ClaroRead tillgänglig för alla användare på alla enheter.

Läs mer om ClaroRead