Se apparna i vår webbshop
2018-12-17 — APPAR

Smidigare hantering av Claros Appar för alla parter

App-användningen i skolan är större än någonsin. Vi på Svensk Talteknologi får väldigt ofta frågor om hur man kan öka tillgängligheten av text för sina elever som använder iPads. Hur besvarar vi dessa frågor? Såhär:

Många kommuner väljer idag att teckna kommunlicenser på appar från Claro Software, exempelvis ClaroSpeak Plus, ClaroScanPen Premium och ClaroPDF Premium. Samtliga finns nu tillgängliga som kommunlicens.

Claros appar är skapade för att ge elever stort stöd i sin inlärning. ClaroSpeak Plus ger bland annat eleven stöd i skrivprocessen med hjälp av ljudande tangentbord och ordprediktion. Eleven kan också lyssna på hela dokument från en mängd olika format. ClaroScanPen är  appen som snabbt läser upp böcker och andra dokument som du har i fysisk form. Fotografera – Markera – Lyssna! ClaroPDF är den enkla men kraftfulla PDF-läsaren med inbyggt tal. Här kan du OCR-behandla låsta dokument och sedan lyssna. Detta i kombination med noteringsmöjligheter gör appen mycket effektiv. Till samtliga appar får man möjlighet att använda högkvalitativa röster från Acapela, till exempel rösterna Erik och Elin.

Det finns nu ett helt nytt sätt att administrera Claros iOS-appar som gör hanteringen smidigt för alla parter, från administration till användning. Nu kan skolor och kommuner via enkel hantering i sitt MDM-system skjuta ut redan aktiverade premiumversioner av samtliga appar. Det gör att inga inloggningar på iPad behövs göras. Resultatet blir då att elever kommer igång direkt utan att några personuppgifter hanteras, med andra ord helt GDPR-säkert.

“Otroligt smidig administration av apparna, några klick i MDM-systemet och alla elever har tillgång till premiumversionen av samtliga appar, jättebra!” 

– IT-Strateg på större kommun

“Eleverna behöver aldrig logga in någonstans. När vi fått apparna installerade så är det bara att använda och det är kanon för elever som är i behov av snabbt stöd. Apparna är dessutom toppen!” 

– Specialpedagog på större kommun