WEBINAR

Skolup – det digitala verktyget med fokus på källkritik

Skolup är skapat för att möta nutidens informationssamhälle, med källkritik i fokus.

Vi lever idag i ett modernt informationssamhälle med större tillgång till fakta och information än förut. Samtidigt är informationsbruset och andelen tvivelaktiga källor och kanaler större än någonsin. Ska eleverna kunna agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt- är det nödvändigt att de får rätt digitala verktyg samt att de utvecklar ett kritisk förhållningssätt.

I Skolup finns flera sökfunktioner samlade på ett ställe; uppslagsverk, ordbok och mediasök. AI (artificiell intelligens) hämtar in och samlar information och fakta från olika källor och presenterar källorna bredvid varandra så att användaren får en tydlig översikt för att kunna jämföra och värdera. AI skapar också ett rent gränssnitt fritt från reklam och distraktion med samma sökresultat för alla.

I våra konkreta webinar på 20 minuter lär vi dig hur, vad och varför Skolup hör hemma i klassrummet!

Anmälan är nu stängd – tack till dig som deltog!

Praktisk information om webinaren:

  • Lunchwebinaren är 20 minuter långa med samma innehåll varje dag, för att du ska hitta en tid som passar dig.

  • Vi vänder oss till dig som är IKT-strateg, lärare, verksamhetsutvecklare eller oavsett roll har ett intresse för Skolup.

  • Deltagandet är helt kostnadsfritt.

  • Webinaren kommer att liveströmmas via confetti och kommer även finnas att ta del av i efterhand.

Vi finns här för hjälp och support

Vi på Svensk Talteknologi har arbetat med läs-, skriv- och språkverktyg i över 20 år. Våra kundansvariga Marina och Johan hjälper er gärna att identifiera behoven på just er skola och kring hur ni kan nyttja digitala verktyg i undervisningen på bästa sätt.

Varmt välkommen med frågor och funderingar!

Marina Lundström
Försäljning och utbildning

Johan Swensson
Försäljning och utbildning