Ann-Kristin Årman, Louise Schneider och Gulistan Kavak.

Tre nominerade till Dyslexipriset 2023

Nomineringen till årets Dyslexipris är avslutad. Juryn har beslutat att tre personer ska gå vidare till slutnomineringen. Det är Ann-Kristin Årman, Louise Schneider och Gulistan Kavak. Pristagaren presenteras i samband med prisutdelningen under Dyslexiveckan den 6 oktober.

Priset är på 25 000 kr och delas ut till en pristagare. Det kommer i år delas ut av Dyslexiförbundets beskyddare H.K.H. Prins Carl Philip på slottet i Stockholm. Prisutdelningen sänds digitalt. Länk till utdelningen kommer finnas på Dyslexipriset.com.

Presentation av de tre nominerade

Gulistan Kavak är författare, utbildad socionom och arbetar som skolkurator på Lidingö. För tillfället kommer hon ta tjänstledigt för att jobba på SVT. Hon har dyslexi och båda hennes föräldrar är analfabeter. Hon har skrivit två böcker om analfabetism — den senaste är en barnbok som heter “Min mamma kan inte läsa och skriva.”.

Louise Schneider studerar antropologprogrammet i Göteborg. På fritiden driver hon instagramkontot Dyskalkyli och Dyskalkylipodden tillsammans med vännerna Louise och Klara. Louise har kämpat med dyskalkyli genom hela skolgången och idag tar hon varje tillfälle hon kan för att sprida sin kunskap och erfarenhet om diagnosen.

Ann-Kristin Årman är bibliotekarie och arbetar på Chalmers bibliotek i Göteborg. Sedan 2006 har hon engagerat arbetat med studenter som är i behov av läs- och skrivstöd. Hon beskriver varje student som unik med unika behov och att det gäller att ta sig tid och lyssna.

Läs mer om de nominerade här!

Juryn
I juryn för Dyslexipriset sitter Inger Rålenius, Dyslexiförbundets styrelse; Elisabet Reslegård, ordförande för Läsrörelsen; Helene Kindstedt, kanslichef på Dyslexiförbundet; Anders Abrahamsson, grundare av Dyslexipriset; Susanna Cederquist, föreläsare, författare och vinnare av Dyslexipriset 2019 och Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets stiftelse.

Johan Swensson
Försäljning och utbildning

Vi finns här för hjälp och support

Vi på Svensk Talteknologi har arbetat med läs-, skriv- och språkverktyg i över 20 år. Våra kundansvariga Marina och Johan hjälper er gärna att identifiera behoven på just er skola och kring hur ni kan nyttja digitala verktyg i undervisningen på bästa sätt.
Varmt välkommen med frågor och funderingar!