Läsverktyg

Har du frågor eller funderingar?
Tveka inte att höra av dig till oss!
Kontakta oss
Programuppdatering

ClaroRead Mac v.8

Nu finns version 8 av ClaroRead Mac tillgänglig! Nedan finner du information om de förbättringar och nya funktioner som ingår i uppdateringen.

MacOS 11 Big Sur
ClaroRead Plus 8 är fullt kompatibelt med MacOS 11 Big Sur.

Förbättrad integration med Pages
Det är nu möjligt att använda markörmedföljning för ord eller meningar, precis som på samma sätt som i Microsoft Word. Markörmedföljning innebär att ordet eller meningen, beroende på vad du föredrar, markeras samtidigt som den läses upp. Detta gör det enklare att följa med i texten.

Anpassa din verktygsrad
Nu kan du anpassa vilka knappar du vill se och använda i din verktygsrad! Detta gör att du som användare kan skräddarsy så att endast de funktioner som är hjälpsamma för just dig är synliga. Du kan även ta bort knapp-beskrivningen och förminska verktygsraden.

Fäst din verktygsrad
Tycker du att din verktygsrad är i vägen? Nu finns det möjlighet att fästa din verktygsrad i menyraden på din Mac. När du gör detta kan du använda programmets huvudfunktioner.

Klicka här för att se en film

Ordkontroll
I ClaroRead 8 har sättet du stavningskontrollerar ett ord eller en text utvecklats. Det finns nu möjlighet att välja mellan flera olika alternativ att utföra kontrollen på, följande alternativ är möjliga:

Kontrollera ord – För att kontrollera önskat ord i Microsoft Word eller i Pages klickar du på knappen “kontroll” i verktygsraden. Du får då fram ett fönster som berättar om ordet är en homofon eller felstavning. Om det inte är något av alternativen visas synonymer och övrig information.

Kontrollera stavning på hela din text – Kontrollera hela din text i Microsoft Word eller i Pages genom att klicka på “kontroll” i verktygsraden, och sedan på “Kontrollera stavningen på hela texten”. Nu kontrolleras hela din text – eventuella felstavningar upptäcks och förslag på stavningar presenteras för dig.

Avancerad kontroll – Genom att klicka på knappen “Visa ord” får du, när du befinner dig i Microsoft Word eller i Pages, homofonförslag och stavningskontroll. Sätt markören på önskat ställe för att kontrollera samtlig text efter markören.

Anpassa alternativ under “Extra”
Knappen “extra” är ett smidigt sätt att starta andra appar, samtidigt som du använder ClaroRead. Nu finns det möjlighet att anpassa vilka appar du vill ha i din lista. Du kan lägga till och ta bort appar i din lista och det gäller inte endast appar från Claro, utan övriga appar du har tillgång till. Det finns även möjlighet att länka till hemsidor.

Se fler ordprediktionsförslag
Det finns nu möjlighet att se fler ordprediktionsförslag genom att klicka på pilen i fönstrets nedre hörn. Glöm inte bort att du även kan ändra textstorleken på de föreslagna orden genom att dra i det nedre högra hörnet.

NYHET: AutoConverter
AutoConverter är appen som automatiskt OCR-behandlar valda filer, och omvandlar dem till tillgängliga format (.pdf, .docx och .txt). Detta är det perfekta alternativet för dig som på ett snabbt sätt vill omvandla en större mängd filer, t.ex. bilder från böcker.

Ny app-ikon
ClaroRead Mac’s app-ikon har uppdaterats för att passa perfekt in i gränssnittet i MacOS 11 Big Sur.