Stava Rex

From 520.00kr Excl. moms

Rättstavningsprogram speciellt framtaget för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Programmet går att köpa här: https://oribisoftware.com/sv/shop/tag/stava-rex/

Description

Stava Rex startas som ett separat program och kan användas ihop med många vanliga ordbehandlingsprogram. På en Mac kan Stava Rex dessutom ersätta systemets inbyggda stavningskontroll, vilket gör programmet mer integrerat i fler skrivmiljöer.

Smidig stavningskontroll i Microsoft Office och Google Docs
Stava Rex lägger sig som ett tillägg i Microsoft Office på PC, vilket gör rättstavning på svenska enkelt och ger bättre hjälp än vanlig stavningskontroll i Word. För de som arbetar i Google Docs så finns programmet även som ett Docs-tillägg, direkt integrerat i dokumentet.

Svenska som andraspråk
I vår Google Docs-version kan du få rättningsförslagen översatta till ca 90 andra språk med hjälp av Google Translate. Detta gör att personer med annat modersmål än svenska också har väldigt god nytta av programmet när de skriver på svenska.

Anpassa efter användarens specifika behov
Att komma igång med Stava Rex är väldigt enkelt och det finns stora möjligheter att påverka Stava Rex beteende utefter just dina behov.

Fungerar på PC, Mac och ChromeBooks.

Genom att köpa Stava Rex från oss får er skola/kommun tillgång till programmet via Skolon då Skolon och Svensk Talteknologi har ett samarbete.

Additional information

Antal användare

Singellicens, 5 användare, 10 användare, 25 användare, Skollicens

Plattform

PC, Mac, Google Docs

You may also like…

Go to Top