Skolup

35.00kr exkl. moms

Skolup är en ny tjänst för faktainsamling från flera källor med hjälp av AI. Skolup är skapat för att möta nutidens informationssamhälle – med källkritik i fokus.

Licensinformation: Priset avser per elev- eller lärarlicens för 12 månader. minimum antal är 500 licenser.

Artikelnr: 60100 Kategorier: , , Etikett:

Beskrivning

TIPS! Se inspelat webinar om Skolup här.

Vi lever idag i ett modernt informationssamhälle med större tillgång till fakta och information än tidigare. Hur man inhämtar fakta och kunskap har förändrats, samtidigt som informationsbruset och andelen tvivelaktiga källor och kanaler är större än någonsin.

Detta ställer högre krav på att eleverna lär sig vikten av källkritik och att utveckla förmågor för ett granskande förhållningssätt, vilket gör det viktigt att möta texter från flera olika källor i skolan.

Eleverna behöver nya moderna verktyg för att samla in, välja och värdera information och fakta. Skolup ger eleven stöd i att öka sin förmåga att ta till sig fakta på ett källkritiskt sätt.

I Skolup finns 3 olika funktioner: Uppslagsverk, ordbok och mediasök.

Uppslagsverk
Funktionen uppslagsverk ger snabb och tydlig tillgång till fakta med hjälp av artificiell intelligens. Skolup har ett AI-baserat uppslagsverk som sammanfattar och skapar renhet i långa texter. Med ett tydligt gränssnitt får eleven ett distraktions- och reklamfritt sökresultat.
Det är enkelt att välja mellan långa och korta texter, vilket ger tillgång till olika svårighetsgrader.

Informationen hämtas från Wikipedia och flera andra världsledande öppna encyklopedier, vilket ger mycket hög korrekthet och en stor databas av information.

Ordbok
Ordboken innehåller allt en traditionell ordbok behöver. Här kan eleven slå upp definitionen av olika ord och begrepp på både svenska och engelska och olika ordklasser definieras automatiskt med en förklaring.

Informationen till ordboken hämtas från Wiktionary med över 375 000 huvuduppslag.

Mediasök
Med funktionen mediasök är det enkelt att söka efter information om ett ämne i över 60 000 globala nyhetskällor. Inbyggd information om källan ger eleven stöd i hur källan kan värderas.

Funktionen hjälper eleverna att utveckla förmågan att ta till sig information och jämföra källor på ett källkritiskt sätt. Alla elever får samma sökresultat oavsett tidigare sökningar och inga annonser eller köpta sökresultat visas. Skolup bjuder in till djupare dialog och gör eleverna till kritiska granskare.

Vill du veta mer om Skolup?
Kontakta oss gärna med frågor eller funderingar. Det är även möjligt att boka en demovisning av Skolup med en av våra produktexperter, som både kan visa och berätta mer om hur ni kan arbeta med informationsinsamling och källkritik i klassrummet.

Till toppen