ReadSpeaker TextAid

Från 790.00kr exkl. moms

Molnbaserad skriv-, läs-  och studiehjälp som är enhets och plattformsoberoende – Säljs som skol, kommun och koncern licens men finns även för enskild licens.

Beskrivning

Molnbaserad skriv-, läs- och studiehjälp som är enhets och plattformsoberoende – Säljs som skol, kommun och koncern licens men finns även för enskild  licens.

TextAid är anpassat för den som behöver extra stöd med läs och skrivutmaningar. Tillsammans med tillägget underlättas studerandet på flera nivåer.  

Funktioner
Talsyntes, ordprediktion med automatiskt textifyllning, diktering, dokument- och OCR-läsning, sökning efter ord (Lexicon), personliga inställningar,  översättning samt de essentiella funktioner ett  mångsidigt verktyg för skriv – läs och studiehjälp bör ha.  

Fördelar med TextAid är de egenskaperna som kan underlätta för lärare att hjälpa eleven och skapa förutsättningar för ett bättre lärande. Bland annat möjlighet att:  

  • Dela dokument eller hela mappar med uppgifter och läromedel.
  • Göra noteringar direkt i dokument som eleven kan följa.
  • Skicka Prov och uppgifter kan schemaläggas i förväg, och separata domäner för prov, samt individuella sessioner gör dem säkra.
  • Administrera konton, användare och grupper mm. Detta ger smidiga fördelar för läraren att hjälpa eleven samt för distansundervisning.

Röster och Språk
Med de mest naturtrogna rösterna på marknaden så har eleven lättare att behålla koncentrationen och ta till sig innehållet i en text. I en skollicens ingår 10 språk / 20 röster och man har möjlighet att lägga till språk och röster samt att ha användargränssnitt på andra språk. TextAid och alla röster är producerade av svenska företaget ReadSpeaker.

Utmärker sig gör också att det är mycket lätt att jobba med PDF filer, Enkelt att översätta till flera språk och Talande Kalkylator. TextAid hjälper dessutom läraren genom att låta dem schemalägga delning av dokument, mappar och tester. Eleverna kan sedan öppna, läsa, lyssna på och till och med lämna in en kommenterad/ifylld version av dessa delade dokument.

Enkelt handhavande
TextAid kan enkelt användas i alla enheter, din bärbara dator, stationära PC, chromebook, iPad, Android surfplatta, smartphone, Macbook, etc. utan nedladdningar och systemkrav och har automatiska uppdateringar.

Mer information

Licenstyp

Singellicens, 5 användare, 10 användare, Skollicens

Du gillar kanske också…

Till toppen