, , , ,

Languagenut

Från 6,375.00kr exkl. moms

Verktyg för språkinlärning. Lär dig engelska, spanska och 19 andra språk.

Languagenut är ett digitalt verktyg för språkinlärning som hjälper användarna att utveckla sitt språk på ett snabbt och lustfyllt sätt. Verktyget kan användas av alla som vill lära lära sig ett nytt språk, från förskoleklass och uppåt. Languagenut finns i två varianter, Level 1 och Level 2, som båda är kopplade till läroplanen.

Ett digitalt läromedel för språkinlärning

Languagenut är ett digitalt verktyg för språkinlärning för både elever och lärare. Det innehåller interaktiva spel och övningar med tydlig progression och uppmuntran. Elevens förmåga att lyssna, tala och skriva tränas under användandet.

Mer tid till lärare

Languagenut hjälper dig som lärare att snabbt hitta exakt vad du behöver. Detta för att du ska kunna fokusera mer på dina elever och mindre på planering och efterarbete. Du kan på ett enkelt sätt söka efter ett ämne eller aktivitet för att skapa ditt eget innehåll till språklektionen så att det passar ditt nuvarande tema. Rättningen sker omedelbart och du erhåller rapporter på skol-, klass- och elevnivå.

Kopplat till läroplanen

Languagenut level 1 och level 2 ligger i linje med CEFR (Gemensam europeisk referensram för språk) och “språksteg” i moderna språk enligt den svenska läroplanen. Båda produkterna är utformad för att stödja eleverna från A1-nivå. Innehållet i level 1 och level 2 är utformat för att vara lämpligt för den specifika åldersgrupp, eftersom inte alla elever börjar lära sig ett språk i grundskolan. Vill du som lärare vara säker på att du använder ett verktyg som är väl beprövat och använt samt är kopplat till läroplanen så är Languagenut rätt språkinlärningsverktyg för dig.

Läs mer om hur Languagenut ligger i linje med CEFR.

Fördelar med Languagenut

 • Lär dig 21 olika språk, inklusive engelska, tyska, franska, spanska och italienska.
 • Lär dig till exempel spanska från 30 olika språk, såsom svenska, arabiska.
 • Öva med spel, tal, lyssning och läsning inom 144 olika teman.
 • Går bra att använda både i grupp och individuellt.
 • Läraren kan skapa sitt eget innehåll och dela ut uppgifter som kan följas upp i realtid

Level 2

När en elev har viss förförståelse av ett språk, men ändå är i behov av att lära sig mer, så är Languagenut – Level 2 läromedlet för den eleven. Med flera nya ämnen och med övningar kring till exempel meningsuppbyggnad och verb får eleven en mer djupgående kunskap än i Languagenut Level 1. Välj mellan engelska, tyska och spanska.

Prova gärna Languagenut i 30 dagar utan kostnad genom att registrera dig här så du kan komma igång snabbt.
Kontakta oss för pris och mer information.

Mer information

Level

Level 1, Level 2 – Engelska, Level 2 – Franska, Level 2 – Spanska

Licenstyp (kostnad per år)

Skollicens 1 år, Skollicens 3 år

Köps ofta tillsammans med:

 • Pratstart

  Verktyg för språkinlärning som stöttar användarna till en både rolig och snabb språkutveckling

  Från 2,900.00kr exkl. moms
 • Claro Skolpaketet

  Skolpaketet erbjuder er skola en perfekt blandning av läs- och skrivverktyg för olika plattformar.

  Från 8,000.00kr exkl. moms
 • ClaroStava

  ClaroStava ger talsyntes, ordbok och rättstavning i ett och samma program!

  Från 600.00kr exkl. moms