ClaroSpeak Plus – SLL Endast

Lyssna på dokument, skriv egen text med ljudeko, fotografera fysisk text och få det uppläst.

SKU: 12702 Categories: , Tags: ,

Description

ClaroSpeak Plus är talsyntesappen som ofta ligger på topplistorna inom Läs- & Skrivverktyg i Appstore. Appen ger användaren många möjligheter att få text uppläst. Lyssna på befintliga dokument, skriv egen text med ljudeko, fotografera fysisk text och få det uppläst. Appen går att få som skol- eller kommunlicens.

Nya funktioner och förbättringar – Version 7

Ny Google OCR-motor

 • Förbättrar OCR-hastighet och precision.
 • Fler språk som stöds.

Förbättrade talfunktioner

 • Du kan nu pausa och återuppta talet i ClaroSpeak!
 • Spara som ljud stöds nu för iOS-systemröster.
 • Claro Keyboard har nu stöd för ljudeko (bokstavens namn/ljud).

Förbättrat användargränssnitt

 • Vi har lagt till nya ikoner och förbättrat knappstorlekarna för de viktigaste UI-elementen för att förbättra synligheten.
 • Nya, tydligare strömlinjeformade menyer.

Markörmedföljning

 • En ny inställning som hjälper till att eliminera distraktioner och öka ditt fokus.
 • När den här inställningen är aktiverad kommer all annan text i appen att nedtonas.

Hoppa över referenser inom parentes

 • En ny inställning som hjälper till att filtrera all mindre relevant text.
 • När detta är aktiverat kommer referenser inom parentes inte att läsas upp.

Uppdaterad stavningskontroll

 • Vi har lagt till fler ord i vår stavningskontrolldata för att förbättra träffsäkerheten i förslag och korrigeringar.
 • Ett ljud kommer att spelas när du skriver en homofon.

Uppdaterad förutsägelse

 • Du har nu möjlighet att inkludera basordboken tillsammans med en annan förutsägelseordbok som du väljer, så att du kan få förslag från två olika ordböcker samtidigt. Det här är bra om du har ett specialiserat ämne, till exempel naturvetenskap, men du vill att fler standardförslag också ska dyka upp.
 • Nytt alternativ för att begränsa antalet prediktionsord som kommer att föreslås.

För fullständiga specifikationer:
Visa appen i App Store.

Funktioner App  App App
ClaroSpeak Plus iOS Claro ScanPen Premium iOS Claro PDF iOS
Talsyntes Ja Ja Ja
Rättstavning Ja Nej Nej
Antal språk Ca:50 Ca: 50 Ca: 25
OCR-scanning Ja Ja Ja
Bildstöd Ja, i ordbok, ordprediktion, stavningskontroll Nej Nej
Diktering Ja Nej Nej
Homofonkontroll Ja Nej Nej
Fungerar offline Ja Ja Ja
Markörmedföljning Ja Ja Nej
Spara till ljudfil Ja Nej Nej
Bokstav, ord och meningar eko Ja Nej Nej
Ordbehandlare Ja Nej Nej men funktioner så som överstryckning av text
Digitalttangentbord med skrivstöd och talsyntes för uppläsning av andra appars skrivytor Ja Nej Nej
Kompatibel med iOS iOS iOS
Installation Singel eller via MDM Singel eller via MDM Singel eller via MDM
Inloggning / aktiviering Individuellt eller centralt. Individuellt eller centralt. Individuellt eller centralt.

You may also like…

Go to Top