Vikten av läsning
VIKTEN AV LÄSNING

Att regelbundet läsa gynnar både talspråkutvecklingen och läsförståelsen

Hela vägen upp i gymnasieåren kan man se hur läsfärdigheter ökar vilket förstås också gynnar instudering i alla ämnen.

Att vara duktig på att läsa behöver inte innebära en mer exakt eller en snabbare läsning. Snarare består den färdigheten i förmågan att hantera krångligare texter med ökad läskom fort. Att tidigt börja läsa gynnar individer på många sätt, både i vardag, arbetsliv och skol-gång. Forskning visar att barn som läser regelbundet kan få en allmänt bättre intellektuell förmåga, något som är dem till fördel hela livet. Arbetet med läs- och skrivförståelse påbörjas redan i förskolan där grunden för det som komma skall i senare stadier, läggs.

Att som förälder högläsa tillsammans med sina barn blir samtidigt en viktig del av vardagen, för att stärka relationen dem emellan. Läsning medför bara fördelar för barns inlärning och

utveckling, och det bör uppmuntras i alla dess former. Läsning kan även gynna andra aspekter i en persons liv, exempelvis förståelse av situationer. Genom att läsa en bok eller novell kan paralleller dras till läsarens eget liv och situationer som annars kan vara obegripliga, blir enklare att hantera.

För att inspirera även de personer som inte tycker om, eller har svårt för, att läsa böcker eller texter, finns olika vägar att gå. I dagens moderna samhälle finns mängder av digitala hjälpmedel och verktyg som underlättar och inspirerar.

Titta gärna vidare på sajten för tips om hur man på ett roligt och effektivt sätt kan utveckla sin läsning.