REFERENSER

Läs vad andra säger om oss

Vännäs kommun

” Efter att ha använt Claro under många år för PC och att när vi i vårt arbete med att se vilken talsyntes som skulle passa oss och gjorde jämförelser mellan olika talsynteser fann att Claro var den produkt som var i våra ögon den bästa produkten för oss och våra användare.

Vi valde sen även ClaroRead Chrome för satsningen på Chromebooks för elever i våra grundskolor. Anledningen till att nu både grundskola och gymnasieskola i kommunen använder samma produkt är vikten av kontinuitet för elever med behov av stöd i vilka program de har på sina datorer och det underlättar för eleverna att ta klivet från grundskola till gymnasium. De känner igen programmet och vet hur det fungerar och inte behöver lära sig ett nytt program i gymnasiet.”

Peter Burman, IT-samordnare, Vännäs Kommun
Karlskrona Vuxenutbildning

” På Vuxenutbildningen i Karlskrona använder vi främst chromebooks, men även iPad och vanliga PC. Vi ville ge våra elever tillgång till en bra talsyntes och stavningskontroll som fungerar för alla plattformar och Svensk TalTeknologi hjälpte oss att hitta det vi sökte i ClaroValfrihet och Stava Rex.

När vi tecknade avtalet ingick en riktigt bra utbildning för våra lärare, och nu ser vi fram emot att kunna ge våra elever ännu bättre möjligheter att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.”

Marie Jusinski, Vuxenutbildningen, Karlskrona Vuxenutbildning
Upplands Bro

” När vår kommun skulle välja talsyntes var tillgängligheten och möjligheten att kunna använda olika ”verktyg” viktigt.

Vi visste vad vi hade att utgå från men inte vilka behov verksamheterna skulle ha framöver, därför föll valet på Clarovalfrihet. Där fick vi ett komplett paket där vi kan erbjuda våra verksamheter möjligheten att välja det verktyg som passar dem, en klockren valfrihet! ”

Anne Erdhage Specialpedagog, Skoldatateket Resursteamet, Upplands-Bro kommun
Halmstad Högskola

” Högskolan i Halmstad har avtal med Svensk TalTeknologi sedan 2013. Vi har mycket goda erfarenheter av samarbetet med dem både vad gäller information om produkterna, utbildning av vår personal samt den support som erbjuds.

De är duktiga på att informera om sina produkter på ett pedagogiskt sätt och har även erbjudit utbildning för oss i personalen samt alltid varit noggranna med att höra av sig och följa upp hur arbetet fortlöper. Lättillgängliga, serviceminded och en trygg samarbetspartner som jag ger mina varmaste rekommendationer. ”

Karolina Bozic, Handläggare för studenter med funktionsnedsättning, Högskolan i Halmstad