Vi lär lärare att lära
LÄR DIG ETT NYTT SPRÅK

Språkinlärning genom livet

Vi på Svensk Talteknologi kan erbjuda flera olika produkter för språkinlärning. Dessa kan med fördel användas i traditionell språkundervisning men också i modersmålsundervisning och i synnerhet för nyanländas inlärning av svenska.

Ett brett ordförråd och god förmåga att förstå och ta till sig texter är av stor vikt för att i förlängningen finna sin plats i samhället. En grupp som drabbas hårt är nyanlända där språkkunskaperna ibland sätter stopp för de mest vardagliga aktiviteterna. Att läsa ett dokument, skriva under ett avtal eller söka ett nytt jobb försvåras utan ett välutvecklat tal- och skriftspråk. Språkinlärning kan också handla om att en person vill lära sig ett helt nytt språk, exempelvis tyska, arabiska eller swahili – för eget nöjes skull.

Våra produkter för språkinlärning kan med fördel användas i traditionell språkundervisning men också i modersmålsundervisning och i synnerhet för nyanländas inlärning av svenska. Att använda våra talsynteser vid språkinlärning är ett bra komplement till övriga inlärningsverktyg. Du kan då lyssna på och analysera alla typer av texter, oavsett var de kommer ifrån. Förutom talsynteser erbjuder vi ett flertal program skräddarsydda för effektiv inlärning av språk.

Språk och läsning är centralt i de flesta verksamheter och genomsyrar det mesta som sker i skolundervisningen. Språk som aktivitet är ett bra sätt att hålla hjärnan i trim och är en betydande del i inlärning av resterande skolämnen.

Titta gärna vidare på sajten för tips om hur man på ett roligt och effektivt sätt kan lära sig nya språk!