Med Skolup övar eleverna på att bli kritiska granskare

Svensk talteknologi är återförsäljare till Skolup, det digitala verktyget med fokus på källkritik. Lärande i Sverige har valt att köpa in Skolup till deras verksamheter för att kunna erbjuda ett verktyg som utmanar elevernas källkritiska granskning. Vi har pratat med Jonna Rådegård, utvecklare i digitalitet på Lärande, om varför de köpt in verktyget och hur det fungerar i klassrummen.

Lärande i Sverige har verksamheter från förskolor till vuxenutbildning utspritt över hela Sverige. Lärande tror på kraften i att kombinera pedagogik, partnerskap och digitalisering. Jonna Rådegård är lärare i grunden och arbetar på Lärande för att skapa en bra digital lärmiljö för elever, vårdnadshavare och lärare.

Jonna, varför valde ni att börja använda Skolup?
Vi tyckte att det vore intressant att kunna erbjuda ett verktyg som uppdateras i realtid men som också ger ett ovärderat resultat, som är samma för hela elevgruppen. Då behöver eleverna inte välja vilket medium de vill söka sin information ifrån utan söker direkt i Skolup, och får resultat från olika källor. Vi märker också att källtillit hos elever är ganska stort. Man kanske har ett läromedel och en uppslagstjänst och det är är där man söker information. Oreflekterat kanske många elever tar in allt som står där som sanning. Jag tänker att elever måste bli lite bättre på att öva själva och ta ställning till om en källa är trovärdig eller inte.

Vad gör Skolup för skillnad i klassrummen hos er?
Vi får ett komplement till de läromedel vi har idag. Vi har ett sökresultat vi kan utgå från och alla elever får upp samma information. Sökningen blir visuell med hjälp av sökkorten som har bild och text. Det gör att det blir lättare för eleverna att se vad man ska plocka upp för information. Det blir också en diskussion i klassrummen där man kan prata om de olika källorna eleverna kan välja mellan.

Är det något annat du skulle vilja säga om det digitala verktyget?
Jag är lite nördig när det gäller det digitala och AI-tekniken i Skolup är väldigt spännande. Jag blir impad på hur bra AI:n kan sammanfatta texterna i uppslagsdelen!

Är din skola intresserad av att testa Skolup gratis i 60 dagar? kontakta marina.lundstrom@svensktalteknologi.se så löser vi det!

Läs mer om Skolup här

Vad är Skolup?

  • Skolup är ett digitalt verktyg för att söka information. I verktyget finns flera sökfunktioner samlade på ett ställe; uppslagsverk, ordbok och mediasök. I Uppslagsverket sammanfattar AI (Artificiell intelligens) och presenterar olika svårighetsgrader av en text som annars är svår att ta sig igenom. Rent gränssnitt som skapar flyt i texten utan reklam och distraktion. I Skolup samlas fakta och information från flera olika källor i bild och text så att användaren enkelt kan jämföra, sortera och källkritiskt granska.

Marina Lundström
Försäljning och utbildning

Johan Swensson
Försäljning och utbildning

Vi finns här för hjälp och support

Vi på Svensk Talteknologi har arbetat med läs-, skriv- och språkverktyg i över 20 år. Våra kundansvariga Marina och Johan hjälper er gärna att identifiera behoven på just er skola och kring hur ni kan nyttja digitala verktyg i undervisningen på bästa sätt.
Varmt välkommen med frågor och funderingar!