Intervju med logopeden
– digitala hjälpmedel för alla

Fredrik Thurfjell har arbetat som logoped i många år. Från dyslexiutredningar till att hjälpa personer med språkliga svårigheter efter hjärnskada. Idag arbetar han på Habiliteringens resurscenter i Stockholm med att sprida information om dagens hjälpmedel, att till exempel kunna fota av en skylt på stan och få texten uppläst. Han ser en stor utveckling på området läs- och skrivhjälpmedel.

Fredrik, varför är det viktigt med läs- och skrivhjälpmedel?

-Det är lika självklart med läs- och skrivhjälpmedel som att om man har problem med synen kan man behöva glasögon eller andra synhjälpmedel. Hör man dåligt har man hörapparat. Har man svårt att röra sig finns det rullstolar och andra hjälpmedel som hjälper upp de behov som man har, helt enkelt.

Inbyggda hjälpmedel i digitala enheter
Idag finns det mycket olika hjälpmedel för läsning och skrivning och de förfinas och utvecklas ständigt.

-Idag finns hjälpmedel mer tillgängligt, till exempel finns de i moderna mobiltelefoner, surfplattor och dator. Det visar att det finns ett behov både hos personer som har specifika läs- och skrivsvårigheter, men även hos andra som stavar fel och läser fel ibland. Alltså inbyggda funktioner som vem som helst kan använda. Det gör att man idag kan köpa en mobiltelefon, surfplatta eller dator och ha mycket av hjälpmedlen på plats redan från början.

Tillgängliga hjälpmedel i skolan
Tillgänglighet av hjälpmedel arbetar många Skolor med redan idag. Där finns många läs- och skrivhjälpmedel tillgängligt för alla elever.

-Det är som i våra skolor. De har hjälpmedel som gör att du kan lyssna på böcker och som kan användas för vem som helst. Du behöver inte ha lässvårigheter för att vilja lyssna på en bok, utan det kan vara ett skönt inlärningssätt för vissa. Om alla får tillgång till hjälpmedlen så blir ju inte personer med läs- och skrivsvårigheter lika utpekade i en klass.

Alla människor kan ha nytta av digitala hjälpmedel
I framtiden tror Fredrik att fler kommer att använda hjälpmedlen i olika situationer och sammanhang.

-Användning av verktyg för att till exempel översätta mellan olika språk, det underlättar ju för alla. Detta gäller ju inte specifikt människor med läs- och skrivsvårigheter. Det kan tvärtom vara människor som har lätt för att läsa och skriva men som vill använda hjälpmedel för att förfina sitt språk. Med hjälp av verktyg som kan granska skriven text vad gäller stavning och meningsuppbyggnad kan de få den hjälpen. Alla kan ha nytta av dessa hjälpmedel.

Vi finns här för hjälp och support

Vi på Svensk Talteknologi har arbetat med läs-, skriv- och språkverktyg i över 20 år. Våra kundansvariga Marina och Johan hjälper er gärna att identifiera behoven på just er skola och kring hur ni kan nyttja digitala verktyg i undervisningen på bästa sätt.

Varmt välkommen med frågor och funderingar!

Marina Lundström
Försäljning och utbildning

Johan Swensson
Försäljning och utbildning