Från ordblindhet till läsa-skriva-räkna garantin i skolan

Svensk Talteknologi grundades för 25 år sedan och idag har över 60% av Sveriges kommuner gjort deras läs- och skrivverktyg tillgängliga för sina elever. Vi har pratat med Anders Abrahamsson, grundare av Svensk Talteknologi om varför bolaget startade och hans syn på utvecklingen av hjälpmedel genom åren.

Anders grundade Svensk Talteknologi i slutet av 90-talet och visionen är densamma som då – ingen elev ska lämna skolan utan att kunna läsa, skriva eller hantera ett språk. Han är själv dyslektiker och fick kännedom om sin diagnos när han var över 30 år. Han berättar att det var en brokig skolgång och att under sin uppväxt fanns det nästan inga hjälpmedel eller stöd för personer med läs- och skrivsvårigheter. De svårigheter Anders växte upp med kallades på den tiden för “ordblindhet”.

Ingenjörsdrömmar och OBS-klass
Om man hade läs- och skrivsvårigheter hamnade man oftast i en annan klass kallad OBS-klass på Anders skola, vilket han berättar att han gjorde.

-Jag hade höga ambitioner och intresse av att bli ingenjör, som min pappa, men på grund av min dyslexi fick det bli en praktiskt utbildning istället.

Från Synskadades riksförbund till Svensk Talteknologi
En bekant till Anders arbetade på Synskadades riksförbund och ringde en dag och berättade att de skulle börja sälja en programvara med diktering.

-Jag tänkte wow, det här är det bästa jag har hört, tänk att inte behöva stava och att en programvara kan skriva ut texten. Detta var det första program jag kom i kontakt med som kunde hjälpa mig med min dyslexi Jag började arbeta med att sälja dikteringsprogrammet, som på den tiden hade målgruppen advokater och läkare.

En produkt med nytta för många
Anders insåg snabbt att produkten skulle kunna vara till nytta för andra målgrupper, till exempel personer som har läs – och skrivsvårigheter, som han själv.

-Jag började diskutera om vi kunde börja jobba mot skolans värld och om vi kunde ta in andra passande produkter, som talsyntes och fickminne som mestadels användes av blinda. Där någonstans insåg jag att jag ville driva eget och startade då istället bolaget Svensk Talteknologi.

Talsyntes med olika röster från England
Efter de första åren av bolaget började intresset växa, produkterna bli bättre och framförallt så hittade Anders en leverantör från England.

-De hade en jättebra talsyntes, en produkt som kunde läsa upp text med olika röster, det tyckte jag var fantastiskt! Där började det svänga över från att tänka en produkt till en elev till att ha fler produkter tillgängliga för fler elever. Även utvecklingen från datasalar till att elever började ha sina egna datorer eller surfplattor gjorde våra produkter ännu mer relevanta.

Utvecklingen av läs- och skrivhjälpmedel då till nu
Anders tycker att det har hänt mycket med utvecklingen av hjälpmedel. Att det idag finns talsynteser inbyggda i de flesta operativsystem är ett stort framsteg.

-Operativsystemens målgrupp är dock den breda allmänheten och har få funktioner i skillnad från våra verktyg som till exempel har flera olika röster, stavningskontroll och diktering, När jag startade Svensk Talteknologi fanns det robotröster som knappt gick att lyssna på. Fördelen med de robotrösterna var att det var bättre än ingenting, som var alternativet då. Något som jag upplever är en stor förändring är också att stigmat kring läs- och skrivsvårigheter har minskat. Sedan 2019 har vi också läsa-skriva-räkna-garantin, vilket verkligen är ett steg i rätt riktning.

Praktiska digitala verktyg att använda vid behov
Jag använder själv talsyntes och rättstavning till och från. Även fickminne ibland, det är toppen att kunna prata med mobiltelefonen istället för att skriva en anteckning. 

Vad är läsa-skriva-räkna-garantin?

  • Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen att det ska införas bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser i skolan. Syftet med garantin är att en elev som är i behov av stöd tidigt ska få stöd som är anpassat utifrån sitt behov. Med läsa-skriva-räkna-garantin, som började gälla 1 juli 2019, ska alla elevers språkliga och matematiska förutsättningar kartläggas redan i förskoleklassen.

Johan Swensson
Försäljning och utbildning

Vi finns här för hjälp och support

Vi på Svensk Talteknologi har arbetat med läs-, skriv- och språkverktyg i över 20 år. Våra kundansvariga Marina och Johan hjälper er gärna att identifiera behoven på just er skola och kring hur ni kan nyttja digitala verktyg i undervisningen på bästa sätt.
Varmt välkommen med frågor och funderingar!