Digitala hjälpmedel ger goda synergieffekter

Sundbybergs kommun ser att Svensk Talteknologis digitala lärverktyg för inlärning avseende skrivning och läsning möjliggör för elever att nyttja alla sinnen och fler vägar vid inlärningen. Det underlättar då alla individer är olika och lär sig på olika sätt.

Mona Karlsson, specialpedagog och Cecilia Törnblom, utvecklingsstrateg arbetar tillsammans med att säkerställa att alla elever inom Sundbybergs kommun får goda digitala förutsättningar för lärande.  

-Jag arbetar som specialpedagog i den centrala barn- och elevhälsan samt för skoldatateket. Min inriktning är tal och språk. I Skoldatateket bidrar vi med kompetens till lärare och elever runt olika digitala lärverktyg, samt med hjälpmedel för att kunna stödja bland annat elevernas språkutveckling. I Sundbybergs kommun arbetar vi bland annat med ClaroRead, ClaroSpeak och ClaroStava, berättar Mona.  

-Mitt uppdrag är brett, men ett av de viktigare uppdragen är att säkerställa att de digitala hjälpmedel vi har är kompatibla med varandra och de enheter vi använder, fyller Cecilia i.  

Såväl Cecilia som Mona ser att de lärverktyg som erbjuds idag kan erbjudas till fler elever än de som är i behov av extra stöd. Det ger oväntade resultat. 

-Talsyntesen är ett exempel på hur vägarna in i lärande breddas. Samtliga elever har tillgång till verktyget och då finns det fina förutsättningar för att det blir naturligt att använda det under förutsättning att elevernas lärare visar och modellerar det – både att hantera verktygen men även vid vilka situationer det kan vara bra att använda, berättar Mona. Elever som lär sig engelska eller svenska som ett nytt språk har exempelvis haft användning av talsyntesen.

-Ja, det blir inte så utpekande. Det är lärandet som hamnar i fokus, och att vi tar till oss ny kunskap på olika sätt. Dessutom är talsyntesen kopplad till ClaroRead Chromelist och är applicerbar för användning överallt. Det gör verktyget väldigt kraftfullt. Den kan läsa pdf:er, texter på webben och även de dokument eleven själv har författat. Att få sin egen text uppläst ger en ytterligare möjlighet att förstå sin egen text och få en uppfattning om den “fungerar” eller inte. Det blir som att ha en kompis med sig! förklarar Cecilia. 

Metakognitivt lärande 

Mona och Cecilia är överens om att verktygen är lättillgängliga och enkla att förstå. 

-Många förstår snabbt hur verktygen fungerar, men det är ändå oerhört viktigt att lärare och pedagoger får utbildning i de digitala lärverktygen så att de känner att de behärskar dessa till fullo. Då ökar förutsättningarna för att verktygen används på ett integrerat sätt i undervisningen. Dessutom utvecklas verktygen kontinuerligt. Claros talsyntes har exempelvis uppdaterats med bildstöd. Det är fantastiskt bra att verktygen utvecklas, men vi måste säkerställa att vi håller oss ajour, säger Mona. 

-Genom att hålla alla uppdaterade kan vi hela tiden ge bästa möjliga undervisning. De kompensatoriska verktygen kan stärka alla. Man får använda många olika sinnen i inlärningen, förklarar Cecilia.  

Talsyntesen har också utrustats med barnröster som man kan välja om man föredrar att lyssna till ett barn framför en vuxen. 

-Det är bra med valmöjligheterna. En del väljer barnrösten medan andra föredrar de vuxna rösterna. Verktygen ger alternativ, säger Cecilia. 

-Det är viktigt att alla som verkligen behöver verktygen har tillgång till dem. Och det är härligt att verktygen kan ge en extra skjuts till inlärningen även hos de som inte har uttalade svårigheter! fyller Mona i. För en del elever kommer lärverktygen att vara en pålitlig studiekamrat som bidrar till att ta till sig och uttrycka text upp genom livet medan andra kan släppa dem successivt. 

-Ja, vilka synergier som kan uppstå, fast det inte var det ursprungliga syftet! Vi har fått ett metakognitivt lärande! slår Cecilia fast. 

Vill du läsa mer om de digitala verktyg Mona & Cecilia nämner i texten?

Här hittar du alla produkter från Svensk Talteknologi

Vi finns här för hjälp och support

Vi på Svensk Talteknologi har arbetat med läs-, skriv- och språkverktyg i över 20 år. Våra kundansvariga Marina och Johan hjälper er gärna att identifiera behoven på just er skola och kring hur ni kan nyttja digitala verktyg i undervisningen på bästa sätt.
Varmt välkommen med frågor och funderingar!

Marina Lundström
Försäljning och utbildning

Johan Swensson
Försäljning och utbildning