Finansiärer - Alla kan skriva
ALLA KAN SKRIVA & INVIGOS

Ett verktyg i projektet Alla kan skriva är Invigos.

Invigos tillhandahåller individanpassade uppgifter, instruktioner, checklistor, råd och exempel.
Verktyget stöttar både lärare och eleverna genom hela skriv-, lär- och bedömningsprocessen.

Vi samarbetar med spjutspetsforskare inom språkteknologi, pedagogik och kognitionsvetenskap, för att motivera och lära elever att skriva.
Invigos är ett digitalt skriv- och lärverktyg för elever och lärare.

Språkutveckling. Invigos stödjer elevers skriv- och språkutveckling i skolans alla ämnen. I Invigos finns inbyggda stödstrukturer och förebilder som vägleder elever baserat på den texttyp de skriver. Stödet anpassas till varje individ och ges i tre faser: förberedelsefas, formuleringsfas och en avslutningsfas:

Bedömning. En formativ bedömning bygger på att elever förstår vad som är mål för lärandet, var de befinner sig i relation till målen, samt vad de bör utveckla för att nå längre.

Planering. Med Invigos är det översiktligt och tidseffektivt att göra en god pedagogisk planering. Kollegor över ämnesgränserna planerar och arbetar lätt tillsammans.

För frågor samt implementering, kontakta oss!

Invigos
ALLA KAN SKRIVA & INVIGOS

Svensk Talteknologi är ledande och har lång erfarenhet

Många vill ha oss som samarbetspartner men vi värnar om att det vi representerar ska vara bra verktyg från bra leverantör som lever upp till våra höga krav Produkten måste uppfylla de krav vi har för att vi ska erbjuda dessa till våra kunder. Men det viktigast av allt är att det ska vara till nytta och stöd för användaren.

Programmet Invigos är ett program som uppfyller detta och som vi rekommenderar. Genom att använda våra produkter ska till exempel en elev kunna lära sig ett språk eller kunna få hjälpa med att skriva eller läsa.