10 tips på hur man kan använda läs- och skrivhjälpmedel i skolan

Läs- och skrivhjälpmedel är inte endast till för personer med läs- och skrivsvårigheter, tvärtom kan digitala verktyg vara till nytta för alla elever. Det finns många smarta och kreativa sätt som gör att eleverna lättare kan ta till sig information och gör inlärningen enklare och roligare. Vi har samlat våra 10 bästa tips på hur man kan använda läs- skrivhjälpmedel i skolan – eller hemma för den delen.

  • Skärmläsare: Använd en skärmläsare för att få texten uppläst. Detta hjälper elever med dyslexi eller synnedsättning att ta till sig informationen.
  • Taligenkänning: Använd taligenkänning för att diktera istället för att skriva för hand. Detta underlättar för elever med motoriska svårigheter eller långsam skrivhastighet.
  • Stavningskontroll: Använd stavningskontroll och grammatikkontroll i skrivprogram för att få stöd med rättstavning och grammatik. Detta är särskilt användbart för elever med dyslexi eller språkliga utmaningar.
  • Ordböcker och synonymordböcker: Använd digitala ordböcker och synonymordböcker för att snabbt slå upp ord och hitta alternativa ordval. Detta hjälper elever att förbättra sitt ordförråd och uttryckssätt.
  • Mind mapping-verktyg: Använd mind mapping-verktyg för att organisera tankar och idéer visuellt. Detta underlättar för elever att strukturera och komma ihåg information.
  • Text-till-tal-appar: Använd text-till-tal-appar för att få texten uppläst även utanför skolan. Detta gör det möjligt för elever att fortsätta lära sig och förstå texter även när de inte har tillgång till en skärmläsare.
  • Digitala anteckningar: Använd digitala anteckningar istället för att skriva för hand. Detta gör det enkelt att organisera och redigera anteckningar samt dela dem med andra elever.
  • Elektroniska läsare: Använd elektroniska läsare för att få tillgång till böcker och texter i digital form. Detta underlättar för elever med lässvårigheter att anpassa textstorlek, färger och kontrast efter sina behov.
  • Skrivstödprogram: Använd skrivstödprogram som ger förslag på ord och fraser medan man skriver. Detta hjälper elever att förbättra sin skrivförmåga och öka sitt självförtroende.
  • Tidsplaneringsverktyg: Använd digitala tidsplaneringsverktyg för att organisera skoluppgifter och projekt. Detta hjälper elever att hålla koll på deadlines och strukturera sitt arbete mer effektivt.

Dessa är bara några exempel på hur man kan använda läs- och skrivhjälpmedel i skolan. Det är viktigt att anpassa hjälpmedlen efter varje elevs individuella behov och att erbjuda rätt stöd för att främja deras lärande och framsteg.

Vi finns här för hjälp och support

Vi på Svensk Talteknologi har arbetat med läs-, skriv- och språkverktyg i över 20 år. Våra kundansvariga hjälper er gärna att identifiera behoven på just er skola och kring hur ni kan nyttja digitala verktyg i undervisningen på bästa sätt.
Varmt välkommen med frågor och funderingar!

Kontakta oss