WordRead Plus PC

Efter installation fyller ni in den licensnyckel ni fått på baksidan av ert omslag.

Glöm inte att även ladda ner och installera röster till programmet!
Det gör ni inifrån programmet genom extraprogrammet VoiceSetup som du hittar unders startmenyn/ClaroSoftware.

Installationsfil för WordRead Plus PC

Manual för WordRead Plus PC