WordRead PC

WordRead PC

Med denna fil installeras både program och tillhörande röster. Programmet kommer att heta ClaroRead SE på din dator.