WordRead PC

Efter installation fyller ni in den licensnyckel ni fått på baksidan av ert omslag.

Glöm inte att även ladda ner och installera röster till programmet!
Det gör ni inifrån programmet ClaroVoiceSetup som du hittar under startmenyn/ClaroSoftware.
Starta ClaroVoiceSetup
Välj röst/röster och installera dem.

WordRead PC

Med denna fil installeras både program och tillhörande röster. Programmet kommer att heta ClaroRead SE på din dator.