Utbildning

Missa inte att ni kan köpa till utbildningstid till era produkter!
För att elever, pedagoger och även föräldrar ska kunna lära sig
att använda våra digitala verktyg på bästa sätt, är utbildning både värdefullt och viktigt.
Detta gör att alla elevers skolgång kan underlättas, men är särskilt viktigt för elever med läs- och skrivsvårigheter och nyanlända elever för språkinlärning.

Vi kommer gärna ut till dig och din skola för att träffa er.
Vi skräddarsyr även utbildning utifrån hela arbetslag.

För mer information och för pris kring utbildningar, kontakta oss!