uTalk

uTalk är ett språkinlärningsverktyg med över 130 olika språk att lära sig.
Både från svenska, men också till svenska.
Detta innebär att verktyget är lämplig i traditionell språkundervisning men också i
modersmålsundervisning och i synnerhet för nyanländas inlärning av svenska.

• Över 130 olika språk
• 180 timmars övningar för varje språk
• 60 kategorier per språk
• uTalk har 30 miljoner användare världen över
• Utvecklarna av uTalk har 25 års erfarenhet av språkinlärning
• Alla röster i uTalk är från personer där just det språket är deras modersmål
• uTalk finns till Windows, Mac, iOS, Android och webbaserat
• uTalk fungerar både online och offline

Skolversionen
• Tydlig progression i inlärningen
• Lärarstöd där man kan följa elever
• Enkel administration
• Finns i Skolon

 

 

Se filmer om uTalk!

Bakgrunden till uTalk och varför uTalk fungerar som ett språkinlärningsverktyg.

 

Grundaren av uTalk, Dick Howeson, berättar tankarna bakom uTalk och
hur man kan använda sig av uTalk för att lära sig ett nytt språk.