Logga in

Vi har ändrat vår leveransrutin. ClaroRead Plus PC och ClaroRead Plus Mac kan hämtas i resp inloggningsruta.

 

Nedladdning av ClaroRead Plus för PC

 

Nedladdning av ClaroRead Plus för Mac

 

 

Övriga program, t.ex. StavaRex, SpellRight och Saida laddas ner härifrån.