Languagenut

language nut

Languagenut är ett digitalt läromedel som hjälper användarna att utveckla sitt språk på ett snabbt och lustfyllt sätt. Verktyget kan användas av alla som vill lära lära sig ett nytt språk, från förskoleklass och uppåt.

Ett digitalt läromedel för språkinlärning

Languagenut är ett digitalt läromedel för både elever och lärare. Det innehåller interaktiva spel och övningar med tydlig progression och uppmuntran. Elevens förmåga att lyssna, tala och skriva tränas med användandet. 

Lärare får tid över

Languagenut är hjälper dig som lärare att snabbt hitta exakt vad du behöver. Detta för att du ska kunna fokusera mer på dina elever och mindre på planering och efterarbete. Du kan på ett enkelt sätt söka efter ämne och aktivitet eller skapa ditt eget innehåll för att passa ditt nuvarande tema. Rättningen sker omedelbart och du erhåller rapporter på skol-, klass- och elevnivå.

Andra fördelar med Languagenut

language nut

  • Lär dig 21 olika språk, inklusive engelska, tyska, franska, spanska och italienska.
  • Lär dig till exempel spanska från 30 olika språk, såsom svenska, arabiska mfl.
  • Öva med spel, tal, lyssning och läsning inom 144 olika teman.
  • Går bra att använda både i grupp och individuellt.
  • Läraren kan skapa sitt eget innehåll och dela ut uppgifter som kan följas upp i realtid

Prova gärna Languagenut i 30 dagar utan kostnad genom att registrera dig här så du kan komma igång snabbt.

Kontakta oss för pris och mer information.