ClaroCloud

 

ClaroCloud ClaroCloud är ett helt webbaserat paket innehållande två olika delar, ClaroRead Anywhere Plus och ClaroRead Chrome Premium.
De här två delarna används som ett komplement till varandra och gör så att alla elever kan få text uppläst och tillgänglig oavsett vilken plattform man jobbar på.
För att läsa mer om ClaroCloud – klicka här!

 

ClaroSpeakWebPlus ClaroRead Anywhere Plus är en webbaserad ordbehandlare som används för att skriva eller få skriven text uppläst med tal. Här finns en mängd bra funktioner som ex. en OCR-funktion som gör att du kan få dina PDF-filer upplästa.

 

ClaroReadChromePremium ClaroRead Chrome Premium är ett tillägg som installeras i Google Chrome på din dator eller Chromebook för att få text uppläst. Vi distribuerar ClaroRead Plus Chrome enligt Googles regelverk och uppdateringar sker automatiskt i din Chromeläsare.

Här hittar du en checklista som du kan använda vid utvärdering av talsyntes för Google Chrome!

Här hittar du en manual för ClaroRead Chrome Premium!

 

En av alla kunder som köpt ClaroRead Chrome Premium är:
Täby kommun satsar på tillgänglig IKT i skolan! ClaroRead Chrome Premium finns nu som verktyg i alla kommunala grund- och gymnasieskolor, bra gjort!

För att läs mer detaljerad information kring produkterna klickar du här!

För pris – vänligen kontakta oss!