ClaroStava

Köp till ClaroStava och få talsyntes och rättstavning i ett och samma program!
ClaroStava är det nya rättstavningsprogrammet som köps till ClaroRead Plus PC och ClaroRead Pro PC och som hjälper dig i din skrivprocess med:

• Felstavade ord, ex. suklnukl
”Jag har glömt min suklnukl.”

• Homofoner, ex. hjul
”Jag firar hjul med min familj.”

• Korta och långa vokaler, ex. fika
”Jag har lite mynt i min fika.”

• Särskrivningar, ex. jord gubbar
”Han odlar jord gubbar i trädgården.”

• Homonymer, ex. axel

• Ordförklaringar

• Bildstöd, ett stort antal bilder som stöd för funktionerna ovan

• Stavningsstöd i alla program

Upptäck felstavningar och få förslag, förklaringar och bilder på alternativa ord.
Alla förslag och förklaringar går att få upplästa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information och pris för ClaroStava – kontakta oss!