Alla kan skriva & Invigos

allakanskriva

 

 

 

Alla kan skriva är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där kommuner, entreprenörer och forskare arbetar tillsammans.
Var femte elev går ut skolan utan de språkkunskaper som krävs för att fungera normalt i dagens och framtidens kunskapssamhälle. Högre arbetslöshet, större utanförskap, samt mindre samhälleligt och socialt deltagande blir oundvikliga konsekvenser av detta samhällsmisslyckande.

Projektets huvudmål är att förbättra alla elevers språkkunskaper i alla ämnen med stöd av ett digitalt skrivverktyg och en vägledande undervisning.

Vi kommer tillsammans med aktörerna på bilden att vara en del i Alla kan skriva! För frågor kring Alla kan skriva, kontakta oss!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

invigos-logo-se-complete-straight-small

Ett verktyg i projektet Alla kan skriva är Invigos.

Invigos tillhandahåller individanpassade uppgifter, instruktioner, checklistor, råd och exempel.
Verktyget stöttar både lärare och eleverna genom hela skriv-, lär- och bedömningsprocessen.

 

Vi samarbetar med spjutspetsforskare inom språkteknologi, pedagogik och kognitionsvetenskap, för att motivera och lära elever att skriva.
Invigos är ett digitalt skriv- och lärverktyg för elever och lärare.

Språkutveckling. Invigos stödjer elevers skriv- och språkutveckling i skolans alla ämnen. I Invigos finns inbyggda stödstrukturer och förebilder som vägleder elever baserat på den texttyp de skriver. Stödet anpassas till varje individ och ges i tre faser: förberedelsefas, formuleringsfas och en avslutningsfas:

Bedömning. En formativ bedömning bygger på att elever förstår vad som är mål för lärandet, var de befinner sig i relation till målen, samt vad de bör utveckla för att nå längre.

Planering. Med Invigos är det översiktligt och tidseffektivt att göra en god pedagogisk planering. Kollegor över ämnesgränserna planerar och arbetar lätt tillsammans.

För frågor samt implementering, kontakta oss!