Senaste från Facebook

Vocab Express - en ny produkt för språkinlärning!
Med Vocab Express kan användaren lära sig nya språk genom att lyssna, skriva och läsa.
En nyhet är att det nu finns stöd för språkinlärning på svenska för nyanlända! Du kan alltså som nyanländ använda det för att lära dig svenska eller för att lära dig andra språk än svenska.

Läs mer om Vocab Express här - svensktalteknologi.temp.box.se/download/produktblad/VocabExpress.pdf
...

View on Facebook