Verktyg för språkinlärning

Vi på Svensk TalTeknologi kan erbjuda er tre olika produkter som med fördel kan användas vid språkinlärning! Produkterna kan användas av både nyanlända elever för att lära sig svenska, men också för att lära sig ett nytt språk än svenska.
De tre produkterna är
– Användning av en talsyntes
– uTalk
– Vocab Express
Köp gärna utbildning till era produkter så att ni på ett lätt och smidigt sätt kan komma igång! Utbildningen kan ske via webinar eller på plats hos er.Användning av en talsyntes är bra för alla personer och är dessutom ett
väldigt bra sätt för inlärning av språk. Genom talsyntesen kan du få din text uppläst, höra hur orden uttalas genom bokstavs- och teckenljud och få stöd för stavningskontroll, vilket är en unik och bra kombination för att lära sig ett nytt språk.
uTalk är ett språkinlärningsverktyg med över 130 olika språk att lära sig. Både från svenska, men också till svenska.
Detta innebär att verktyget är lämplig i traditionell språkundervisning men också i modersmålsundervisning och i synnerhet för nyanländas inlärning av svenska.

Läs mer om uTalk här!

Vill du få fri tillgång till uTalk under 60 dagar?
Klicka här!
Vocab Express är ett online vokabulär / glosträningsprogram.
Med Vocab Express kan användaren lära sig nya språk genom att lyssna, skriva och läsa.
En nyhet är att det nu finns stöd för språkinlärning på svenska för nyanlända!
Du kan alltså som nyanländ använda det för att lära dig svenska eller för att lära dig andra språk än svenska!

Läs mer om Vocab Express här!

Ny branschorganisation och tal på hemsida!Vi är medlem i Swedish Edtech Industry!

Swedish Edtech Industry är en helt ny branschorganisation som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige och syftet är att driva frågor för en kvalitativ digitalisering av det svenska utbildningssystemet!
Läs mer om Swedish Edtech Industry här!
Vi har tal på vår hemsida för att kunna få texten uppläst! Håll markören över SiteCues ikonen högst upp på sidan. Sedan klickar du på den högra ikonen, för att välja ” Tal på”.

Senaste från Facebook!